07/03/2017

Technikum

Technikum nr 1 w Oławie to najstarsze technikum w mieście. Nauka w takiej szkole trwa 4 lata i obejmuje wszystkie przedmioty ogólne oraz przedmioty zawodowe. Obowiązkowa jest także praktyka zawodowa, organizowana przez szkołę, w trakcie roku szkolnego. Uczniowie zdają maturę na koniec nauki i zdobywają w ten sposób wykształcenie średnie. Tytuł technika otrzymują po zdaniu dwóch egzaminów z kwalifikacji zawodowych (jeden w klasie 3, drugi po ukończeniu 4).

Przy rekrutacji wymagane są badania w poradni lekarza medycyny pracy, skierowania wydajemy w sekretariacie, według zasad ustalonych w rozporządzeniach MEN.

W roku szkolnym 2018/2019 zamierzamy otworzyć 5 kierunków kształcenia:

Technikum grafiki i poligrafii cyfrowej

To nowa nazwa i zmieniona forma technikum cyfrowych procesów graficznych. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej (symbol zawodu 311943) składa się z dwóch kwalifikacji:
AU.54 – przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
AU.55 – drukowanie cyfrowe i obróbka druków.

przedmioty na poziomie rozszerzonym: język obcy (ang), matematyka
przedmioty punktowane: język polski, język obcy, matematyka, informatyka
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo
przedmioty zawodowe: podstawy poligrafii, podstawy projektowania graficznego, podstawy projektowania publikacji, maszyny i urządzenia cyfrowe, rysunek techniczny, język obcy zawodowy, podstawy działalności gospodarczej, BHP, kompetencje społeczne i organizacja zespołów, projektowanie graficzne, projektowanie publikacji, drukowanie cyfrowe, modelowanie i drukowanie 3D.
praktyka zawodowa: drukarnie cyfrowe, wydawnictwa, gazety, agencje reklamy

Uczeń poznaje tajniki poligrafii cyfrowej, programy do przygotowywania publikacji książkowych i wszelkiego rodzaju druków. Nowością jest wprowadzenie druku 3D i projektowanie e-booków.

Szkoła posiada pracownie specjalistyczne wyposażone w maszyny do druku, cięcia, zszywania i oprawy. Uczniowie pod okiem zawodowców z branży wykonują ćwiczenia a następnie własne projekty i produkty. W TGiPC notujemy bardzo wysoką zdawalność egzaminów zawodowych i wysokie wyniki. Pracodawcy, u których odbywają się praktyki cenią sobie umiejętności i wiedzę uczniów.

 

gpbetadruk_logo_

Technikum organizacji reklamy

Technik organizacji reklamy (333906) składa się z dwóch kwalifikacji:

AU.29 – sprzedaż produktów i usług reklamowych
AU.30 – organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej.

przedmioty na poziomie rozszerzonym: język obcy (ang), matematyka
przedmioty punktowane: język polski, język obcy, matematyka, informatyka
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo
przedmioty zawodowe: pracownia sprzedaży, sprzedaż w reklamie, zajęcia plastyczno – techniczne, pracownia multimedialna, marketing, prawo i etyka w reklamie, psychologia reklamy, podstawy poligrafii, działalność gospodarcza, język obcy zawodowy, technika pracy biurowej
praktyka zawodowa: agencje reklamy, działy marketingu w różnych firmach, agencje eventowe.

Program TOR zawiera wiele bardzo ciekawych obszarów marketingu, handlu, reklamy, multimediów, fotografii, rysunku i twórczego działania. Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu ekonomii, technik sprzedaży, projektowania, kompozycji, multimediów. Pracują nad własnymi kampaniami reklamowymi oraz przygotowują oferty.

Sprzęt i pracownie (sprzedaży, multimediów, plastyczno – techniczna) są wyposażone zgodnie z wymogami a nasi nauczyciele dbają o wszechstronność uczniów.

Technikum żywienia i usług gastronomicznych z innowacją z dietetyki

W technikum żywienia i usług gastronomicznych (343404) także wyodrębniono dwie kwalifikacje:

TG. 7 – sporządzanie potraw i napojów (jednoznaczne z zawodem kucharz)
TG.16 – organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

przedmioty na poziomie rozszerzonym: język obcy (ang), biologia
przedmioty punktowane: język polski, język obcy, biologia, matematyka
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo
przedmioty zawodowe: zasady żywienia, procesy technologiczne w gastronomii, wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, organizacja produkcji gastronomicznej, usługi gastronomiczne, działalność gospodarcza, język obcy zawodowy
praktyka zawodowa: restauracje, bary, stołówki, małe i duże zakłady gastronomiczne, hotele oraz w ramach programu Erasmus+ wyjazdy na miesięczne praktyki do Malagi (Hiszpania), na Majorkę, Na Teneryfę, praktyki na promie.

Innowacja pedagogiczna – NOWOŚĆ 2018!
Program dodatkowych zajęć i działań z zakresu dietetyki. W klasie pierwszej odbywa się analiza żywności w wymiarze 1 godziny tygodniowo, w drugiej i trzeciej – dietetyka. Innowacja wspomagana jest przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, na mocy porozumienia z 2018 roku.

Technik żywienia i usług gastronomicznych to wykwalifikowany kucharz i manager. Uczniowie przez trzy lata uczą się przygotowywać potrawy i obsługiwać gości, poznają tajemnice żywienia i żywności. W ostatniej klasie skupiają się na organizowaniu żywienia – stają się managerami restauracji, barów i punktów żywienia.

Zajęcia odbywają się w szkolnej kuchni i pracowni żywienia. Niedługo szkoła będzie miała nowoczesny budynek, z nowymi warsztatami i sprzętem.

 

 Technikum hotelarskie

Technik hotelarstwa to zawód o dwóch kwalifikacjach:

TG.12 – planowanie i realizacja usług w recepcji
TG.13 – Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelowe.

przedmioty na poziomie rozszerzonym: język obcy (ang), geografia
przedmioty punktowane: język polski, język obcy, geografia, matematyka
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo
przedmioty zawodowe: działalność gospodarcza, język obcy zawodowy, działalność recepcji, organizacja pracy w hotelarstwie, marketing usług hotelarskich, obsługa konsumenta, techniki pracy w hotelarstwie
praktyka zawodowa: restauracje, bary, stołówki, małe i duże zakłady gastronomiczne, hotele.

Cztery lata nauki w TH to czas poznawania zasad funkcjonowania hotelu, nauki języków obcych, obsługiwania klientów i planowania czasu wolnego. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności w szkolnych pracowniach zawodowych, na zajęciach dodatkowych i podczas realizacji projektów. Praktyki zawodowe w hotelach, na promie i za granicą uzupełniają wiedzę i są okazją do zdobycia doświadczenia.

Kierunek wspomagany jest przez Wyższą Szkołę Handlową na mocy porozumienia z 2018 roku.

Technikum mechaniczne – innowacja mundurowa

Technik mechanik to bardzo dobry zawód. Pracodawcy z powiatu oławskiego potrzebują fachowców z branży mechanicznej. Technik mechanik nie ma nic wspólnego z naprawianiem samochodów, projektuje i wykonuje metalowe części maszyn i urządzeń, obsługuje tokarki i frezerki. Zawód ten składa się z dwóch kwalifikacji:

MG.20 – wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (jednoznaczne z zawodem ślusarz)
MG.44 – organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

przedmioty na poziomie rozszerzonym: fizyka, matematyka
przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo
przedmioty zawodowe: podstawy konstrukcji maszyn, technologia mechaniczna, podstawy techniki wytwarzania maszyn, technologia napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, podstawy sterowania i regulacji, techniki wytwarzania, działalność gospodarcza, język obcy zawodowy
praktyka zawodowa: firmy zajmujące się produkcją części maszyn, urządzeń, elementów metalowych
przedmiot dodatkowy: edukacja mundurowa.

Technik mechanik to specjalista od czytania rysunku technicznego, obsługi programów komputerowych do projektowania części metalowych. Na zajęciach zawodowych uczniowie pracują w spawalni, przy tokarkach i komputerach. Po trzech latach nauki zdają pierwszy egzamin i mają uprawnienia ślusarza, w czwartej klasie skupiają się nad organizacją procesów produkcji.

Dodatkową korzyścią z nauki w technikum mechanicznym jest nasza innowacja mundurowa. Dodatkowy przedmiot oraz szereg działań związanych z funkcjonowaniem służb mundurowych (wojska, straży pożarnej, straży miejskiej) pozwala zdobyć wiedzę na ten temat. Uczniowie uczestniczą w zajęciach z ratownictwa medycznego, samoobrony i w obozach taktycznych. Uczniowie sami zakupują mundury i noszą je w dzień mundurowy oraz podczas uroczystości.

Biuletyn Informacji Publicznej