22/08/2010

Terminy spotkań z rodzicami

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

13 września I spotkania z rodzicami w celu zapoznania ich lub przypomnienia:

  • statutu szkoły,
  • wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
  • struktury i organizacji pracy Szkolnej Rady Rodziców,
  • zasad i trybu dysponowania środkami finansowymi Funduszu Pomocy Szkole,
  • organizacji pracy szkoły
  • procedury egzaminu maturalnego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
14 listopada II ogólne zebranie z rodzicami.
31 stycznia III ogólne zebranie z rodzicami
20 marca IV ogólne zebranie z rodzicami.
23 maja V ogólne zebranie z rodzicami.
Biuletyn Informacji Publicznej