16/09/2014

Porozumienia o współpracy

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie nawiązuje współpracę z instytucjami i firmami, które wspierają edukację uczniów. Ze względu na wieloraką specyfikę kształcenia współpracują z nami podmioty z wielu branż.

 

porozumienia

 

________________________________________________________________________________________________

W listopadzie 2014 roku CKZiU w Oławie podpisało porozumienie o współpracy z wrocławskim oddziałem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, porozumienie dotyczy dodatkowych zajęć dla uczniów klas dziennikarskich i technikum cyfrowych procesów graficznych.
więcej na temat współpracy: http://archiwum.ckziu.olawa.pl/aktualnosci/porozumienie-ze-szkola-wyzsza-psychologii-spolecznej/#more-8451

________________________________________________________________________________________________

1 września 2014 roku podpisaliśmy porozumienie z Komendą Powiatową Policji w Oławie w zakresie realizacji innowacji pedagogicznej w klasie policyjnej.

p2
________________________________________________________________________________________________

Tego samego dnia podpisaliśmy porozumienie z Wojskową Komendą Uzupełnień we Wrocławiu w zakresie realizacji innowacji „Edukacja dla służb bezpieczeństwa” (klasa mundurowa) w Technikum Mechanicznym.

p1

_______________________________________________________________________________________________

1 września 2014 roku z racji powołania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego podpisano porozumienia z Wałbrzyską Strefą Ekonomiczną w zakresie kształcenia zawodowego.

p3

________________________________________________________________________________________________

19 grudnia 2013 roku Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego podpisał z nami porozumienie o współpracy w ramach działań i zajęć wynikających z realizacji wiedzy o społeczeństwie w LO Nr II na poziomie rozszerzonym.

p4

Maria Domaradzka podpisuje umowę o współpracy.

_______________________________________________________________________________________________

Biuletyn Informacji Publicznej