15/12/2011

Comenius

Rozpoczynamy realizację dwuletniego międzynarodowego projektu pt. “Job Migration in Europe” („Migracja zarobkowa w Europie”). Projekt ma na celu poznanie przyczyn i skutków coraz bardziej powszechnego w Zjednoczonej Europie zjawiska migracji zarobkowej. Uczniowie zdobędą wiedzę na temat rynków pracy państw szkół partnerskich, dowiedzą się jakie zawody są najbardziej poszukiwane w różnych krajach europejskich, poznają efektywne sposoby szukania zatrudnienia we własnym kraju i zagranicą. Uczestnicy projektu staną się również bardziej świadomi korzyści i zagrożeń jakie niesie migracja zarobkowa oraz poznają trudności jakie napotykają emigranci.

Cele szczegółowe:

 • poznanie historii emigracji  w krajach europejskich,
 • analiza przyczyn i skutków migracji zarobkowej,
 • zwrócenie uwagi na pozytywne i negatywne konsekwencje migracji zarobkowej,
 • zdobycie wiedzy na temat codziennego życia emigrantów w różnych państwach,
 • przełamywanie negatywnego stereotypu i wizerunku emigranta,
 • poznanie potrzeb i wymagań europejskich rynków pracy,
 • zdobycie umiejętności niezbędnych przy szukaniu pracy (np. pisanie CV, listu motywacyjnego, ćwiczenie autoprezentacji)
 • pomoc w planowaniu własnej ścieżki zawodowej, przeciwdziałanie bezrobociu,
 • poznanie państw szkół partnerskich, ich kultur, stylów życia, sytuacji ekonomiczno – społecznej,
 • motywowanie uczniów do nauki języków obcych,
 • podniesienie kompetencji językowych,
 • doskonalenie umiejętności korzystania z narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Nasze szkoły partnerskie:

 • Berufskolleg Halle/Westfalen, Niemcy – szkoła koordynująca,
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Prešov, Słowacja,
 • Lycée des Métiers Sainte Clotilde, Strasburg, Francja,
 • Istituto Professionale Statale De Georgio, Lanciano, Włochy

Wymienione szkoły to szkoły średnie zawodowe. Językiem roboczym projektu jest język angielski. Podczas realizacji projektu powstanie m.in. strona internetowa projektu, prezentacje multimedialne, plakaty, ulotki. W każdym roku szkolnym odbędą się wizyty nauczycieli  i uczniów w szkołach partnerskich. Pierwsza z wizyt będzie miała miejsce w listopadzie bieżącego roku we Włoszech, a wezmą w niej udział nauczyciele reprezentujący każdą ze szkół uczestniczących w projekcie.

Informacje przygotowała Anna Dylewska, nauczycielka j. angielskiego, która nawiązała współpracę w ramach projektu.

Koordynator Projektu COMENIUS JoMiE – Artur Marszałek

e-mail: artur641@wp.pl
tel. 790475108

Biuletyn Informacji Publicznej