07/03/2017

REKRUTACJA 2018

Szanowni Rodzice! Szanowni Gimnazjaliści!

W roku szkolnym 2018/2019 zapraszamy do naszych szkół, otwieramy następujące klasy:

1. Liceum ogólnokształcące – klasa policyjna 
przedmioty na poziomie rozszerzonym: język obcy (ang), geografia, wiedza o społeczeństwie
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, zajęcia sprawnościowe
przedmiot dodatkowy (innowacja): edukacja policyjna

2. Liceum ogólnokształcące – klasa dziennikarsko – filmowa 
przedmioty na poziomie rozszerzonym: język obcy (ang), geografia, wiedza o społeczeństwie
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, technologia informacyjna w pracy dziennikarza
przedmiot dodatkowy (innowacja): edukacja medialna

3. Technikum grafiki i poligrafii cyfrowej 
przedmioty na poziomie rozszerzonym: język obcy (ang), matematyka
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo
przedmioty zawodowe: cyfrowe technologie graficzne, projektowanie procesów graficznych i poligraficznych, przygotowanie do druku, działalność gospodarcza
praktyka zawodowa: drukarnie cyfrowe, wydawnictwa, gazety, agencje reklamy

4. Technikum organizacji reklamy 
przedmioty na poziomie rozszerzonym: język obcy (ang), matematyka
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo
przedmioty zawodowe: pracownia sprzedaży, sprzedaż w reklamie, zajęcia plastyczno – techniczne, pracownia multimedialna, marketing, prawo i etyka w reklamie, psychologia reklamy, podstawy poligrafii, działalność gospodarcza, język obcy zawodowy, technika pracy biurowej
praktyka zawodowa: agencje reklamy, działy marketingu w różnych firmach, agencje eventowe

5. Technikum żywienia i usług gastronomicznych
przedmioty na poziomie rozszerzonym: język obcy (ang), chemia
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo
przedmioty zawodowe: zasady żywienia, procesy technologiczne w gastronomii, wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, organizacja produkcji gastronomicznej, usługi gastronomiczne, działalność gospodarcza, język obcy zawodowy
praktyka zawodowa: restauracje, bary, stołówki, małe i duże zakłady gastronomiczne, hotele.

6. Technikum hotelarskie
przedmioty na poziomie rozszerzonym: język obcy (ang), geografia
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo
przedmioty zawodowe: działalność gospodarcza, język obcy zawodowy, działalność recepcji, organizacja pracy w hotelarstwie, marketing usług hotelarskich, obsługa konsumenta, techniki pracy w hotelarstwie
praktyka zawodowa: restauracje, bary, stołówki, małe i duże zakłady gastronomiczne, hotele.

7. Technikum mechaniczne – innowacja mundurowa
przedmioty na poziomie rozszerzonym: fizyka, matematyka
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo
przedmioty zawodowe: podstawy konstrukcji maszyn, technologia mechaniczna, podstawy techniki wytwarzania maszyn, technologia napraw elemntów maszyn, urządzeń i narzędzi, podstawy sterowania i regulacji, techniki wytwarzania, działalność gospodarcza, język obcy zawodowy
praktyka zawodowa: firmy zajmujące się produkcją części maszyn, urządzeń, elementów metalowych.
przedmiot dodatkowy: edukacja mundurowa.

8. Szkoła branżowa I stopnia
jedna klasa, 30 miejsc
Szkoła branżowa I stopnia zastąpi zasadniczą szkołę zawodową, uczeń kształci się jednocześnie w szkole, na kursach i u pracodawcy.
Przedmioty ogólnokształcące (w szkole): język polski, język obcy, historia, WOS, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, podstawy przedsiębiorczości, WF, EDB.
Kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się w Centrach Kształcenia Praktycznego (Oleśnica, Świdnica, Głubczyce) na czterotygodniowych turnusach (raz w roku szkolnym)
Kształcenie zawodowe praktyczne odbywa się u pracodawcy – miejsce praktyki wybiera uczeń przed rozpoczęciem rekrutacji.
po ukończeniu SB I uczeń może kontynuować naukę w SB II, gdzie otrzyma tytuł technika i zda maturę.

Szczegółowe informacje o typach szkół znajdują się w podmenu.

Biuletyn Informacji Publicznej