27/11/2014

Informacja o projekcie

Europejskie praktyki-skokiem do zawodowej przyszłości

Miejsce realizacji praktyk: Malaga/Hiszpania

Terminy praktyk :

* 27 kwietnia – 25 maja 2015 (4 tygodnie) – 16 osób ho-ga-tur kl. III + 2 opiekunów

* 25 września – 23 października 2015 (4 tygodnie) - 16 osób ho-ga-tur kl. III + 2 opekunów

Projekt zakładał odbycie zagranicznych praktyk zawodowych dla dwóch grup, każda po 16 uczniów (grupa I w  grupa  w maju 2015, a grupa II w październiku 2015). Każdej grupie towarzyszyło dwóch nauczycieli – opiekunów. Byli to nauczyciele przedmiotów zawodowych (hotelarstwo, turystyka, gastronomia) i języka angielskiego. Czas trwania każdej praktyki wyniósł 4 tygodnie, a docelowym miejscem praktyk były wysokiej klasy hotele, renomowane sieciowe restauracje i biura podróży w Maladze. Ze względu na specyfikę i profil klas założono, że uczniowie  zdobędą doświadczenie zawodowe na różnych stanowiskach związanych z obsługą gości, konsumentów czy klientów np. w recepcji hotelowej, dziale housekeepingu, restauracjach czy biurach podróży i punktach obsługi turystów.

Projekt zakładał pracę każdego ucznia w wymiarze 6 godzin dziennie (na dwie zmiany) przez 20 dni. Językiem projektu był  język angielski (komunikacja w miejscach praktyk) oraz w celu zwiększenia jakości i swobody kontaktów język hiszpański w zakresie podstawowym, dlatego przewidziano  jego naukę w ramach przygotowania do wyjazdu. Oprócz tego odbyło się kilka imprez min.  zwiedzanie Malagi (city tour), wycieczki krajoznawcze (do Rondy, Kordoby, Grenady) w czasie wolnym od zajęć, nauka gotowania potraw hiszpańskich, wieczór flamenco.

Autorami projektu są nauczyciele przedmiotów zawodowych i języka angielskiego. Ze względu na dotychczasowe doświadczenie  i wcześniejszy projekt  kontynuowano współpracę z firmą Ekip Europa z Malagi w Hiszpanii   realizującą projekty stażowe w interesujących nas branżach.

Realizacja projektu miała na celu m.in.:

– wspieranie uczniów w zdobywaniu kompetencji zawodowych, ze szczególnym naciskiem na samorozwój;

– znaczące uwydatnienie kompetencji językowych uczestników;

– zwiększenie świadomości uczestników i zrozumienie innych kultur i krajów;

– zaoferowanie im możliwości kontaktów międzynarodowych;

– aktywne uczestnictwo w poczuciu jedności europejskiej;

– zwiększenie międzynarodowego wymiaru działalności szkoły;

– wzmocnienie synergii pomiędzy formalną i nieformalną edukacją, szkolnictwem zawodowym, zatrudnieniem;

– podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności w odniesieniu do rynku pracy poprzez  zdobywanie doświadczenia zawodowego w wymiarze międzynarodowym.

Ponadto uczestnicy projektu otrzymali:

-Certyfikaty wystawiane przez pracodawców z indywidualną oceną opisową i potwierdzeniem zdobycia oczekiwanych umiejętności;

-Dokument Europass Mobilność;

-Certyfikaty  z oceną  ukończenia kursów języka hiszpańskiego w Polsce  oraz w Hiszpanii  wystawione przez szkołę językową;

W ramach przyznanych środków  uczniom zapewniono: transport, noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie, kieszonkowe, zwiedzanie miasta i okolic, opiekę firmy przyjmującej.

Uczestnikami praktyk w terminie 27.04.2015- 25.05.2015 byli uczniowie: Anna Dalecka, Patrycja Górniak, Kinga Kaczmarek, Aleksandra Mojsiejów , Aleksandra Pawlik  Mateusz Sieczka, Alicja Tomaszczuk, Katarzyna Wrona, Gabriela Groń, Justyna Niestrzęba, Adrian Skowron, Paulina Skwarek, Anna Stanisławczyk Klaudia Szubartowicz, Justyna  Szumska , Ewelina  Węglowska .

Natomiast w terminie 25.09.2015 – 23.10.2015 uczniowie: Anna Kapaczyńska , Aleksandra Laszkowska , Karol Mykita , Paulina Cygańska, Mateusz Sucharski , Katarzyna Czyrnek , Kacper Radlak , Iza Garczyńska , Sandra Woroniecka , Oliwia Szymańska , Natalia Jaśkowska , Natalia Suszak , Natalia Kądziołka , Kamila Jaszczyszyn , Karolina Matemisz , Malwina Skoneczna.

Zespół projektowy stanowili nauczyciele: B. Mὕller , M. Bednarczyk , A. Marszałek, A. Dylewska, M. Zaklukiewicz, Maria Rataj-Bachul.

 

Informacje projektowe na stronach:

http://erasmusplus.org.pl/o-programie/

http://archiwum.ckziu.olawa.pl/ , zakładka: projekty unijne

profil Facebook Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie

Biuletyn Informacji Publicznej