06/04/2014

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH

Od września 2014 roku nasza placówka rozszerzyła działalność edukacyjną o ustawiczne kształcenia dorosłych, które odbywa na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, w trybie zaocznym oraz na kursach przygotowujących do matury.

Od września 2014 otworzyliśmy 5 kwalifikacyjnych kursów zawodowych, trzy z nich zakończyły się.

____________________________________________________________________________________________________

Od października 2014 do listopada 2015 roku odbywał się KKZ A.54 – przygotowanie materiałów graficznych do procesów drukowania. Ukończyło go 6 osób, wszyscy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. 5 osób zaliczyło część praktyczna na 100%, średni wynik z części teoretycznej to 80%.

12294738_1795294527364378_2698984181294467053_n

Pani Marta, pani Katarzyna oraz pan Gabriel pracują w branży związanej z drukiem cyfrowym i kontynuują naukę na KKZ A.25.

Słuchacze uczyli się pod okiem naszych zawodowców: Anity Weber – Weller i Jacka Skórskiego oraz Zbigniewa Kordysa.

12308596_1795294464031051_7684184580626991130_n

__________________________________________________

W lutym 2015 roku rozpoczął się KKZ T.6 w zawodzie kucharz. W czerwcu 2016 roku ukończyło go 7 osób. Wszyscy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

13445559_1887453898148440_7363859590955268649_n

Pani Lucyna i pani Kasia rozpoczęły pracę w gastronomii, pani Kasia została z nami i uczęszcza na KKZ w zawodzie kelner.

11138137_1736216049938893_7045012949760453385_n

Słuchacze organizowali sobie wspólne grillowanie oraz byli na wycieczce przedmiotowej.

12360297_1800516563508841_4892266230291655110_n

___________________________________________________

W wrześniu 2015 naukę na KKZ M.20 w zawodzie ślusarz rozpoczęło 17 osób. Kurs zakończył się w listopadzie 2016 roku. 10 osób przystąpi do egzaminu w styczniu. Rynek pracy zyska 10 wykwalifikowanych ślusarzy.

15181245_1970699739823855_5035481456815572070_n

Dwukrotnie kierowano ofertę pracy do słuchaczy.

———————————————————————————

Kursy doskonalące

Kursy zawodowe to okazja do doskonalenia umiejętności zawodowych. W CKZiU odbył się na razie jeden taki kurs: cukierniczy. Wzięło w nim udział 10 osób, które otrzymały certyfikat. Kurs prowadzony był przez Krakowską Szkołę Restauratorów.

12662482_1820508594842971_928676210546428278_n

 

12669700_1820342961526201_2546218431449013582_n

__________________________________________________

Kursy przygotowujące do matury

Już po raz trzeci skierowaliśmy ofertę do osób, które chcą skorzystać z pomocy w przygotowywaniu się do matury.

W ubiegłym roku utworzyliśmy pięć grup: język polski, matematyka i język angielski.

Cztery osoby uczestniczyły w trzech kursach i po wielu latach od ukończenia szkoły zdały z nami maturę. Niektórzy podjęli studia.

————————————————————————————————————————–.

Podstawa prawna:

Rodzaje form pozaszkolnych oraz warunki, organizację i tryb prowadzenia kształcenia ustawicznego w tych formach określa szczegółowo rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Co to jest kształcenie ustawiczne dorosłych?

Z jednej strony są to bezpłatne formy doskonalenia zawodowego (zdobywanie dodatkowych oraz nowych kwalifikacji zawodowych), w których mogą uczestniczyć wszyscy pełnoletni obywatela naszego kraju. Kształcenie to jest finansowane z subwencji oświatowej i odbywa się m.in. w centrach kształcenia ustawicznego i kończy się egzaminem państwowym, który potwierdza zdobycie nowych kwalifikacji.

Z drugiej strony kształcenie ustawiczne to także uczenie się przez całe życie, również poprzez komercyjne kursy doskonalące, kształtujące kompetencje zawodowe i ogólne. Każdy może się doskonalić, zdobywać nowe kwalifikacje i umiejętności.

logoksztalcenie

Co to jest kwalifikacyjny kurs zawodowy?

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy jest obowiązany uwzględnić w realizowanym na kursie programie nauczania wszystkie wskazane w podstawie programowej kształcenia w zawodach komponenty właściwe dla danej kwalifikacji. (ze strony MEN)

W skrócie, jest to bezpłatna szkoła dla dorosłych. Jej program pokrywa się z programami nauczania zawodu w technikum lub zsz. Kończy się egzaminem państwowym. Pozwala uzyskać wiedzę, umiejętności i papier w danej kwalifikacji lub zawodzie. KKZ w systemie zaocznym trwa najczęściej trzy semestry.

Co to jest kwalifikacja?

To nowa terminologia. Są zawody składające się z jednej kwalifikacji i takich można się uczyć w zsz lub na kkz. Należą do nich np. kucharz, ślusarz, piekarz, fryzjer, murarz.

Zawody techniczne obejmują dwie lub trzy kwalifikacje (niektóre jedną, np. medyczne). Aby uzyskać zawód technik fryzjerstwa należy ukończyć technikum fryzjerskie lub skończyć szkołę średnią (np. LO) i zdobyć dwie kwalifikacje: 1.wykonywanie fryzur, 2. projektowanie fryzur. Kwalifikacje zdobywa się na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Kwalifikacje są także wspólne dla niektórych zawodów. Technik ekonomista po ukończeniu kkz A.65 i zdaniu egzaminu dostaje automatycznie zawód technika rachunkowości, ponieważ w obu technikach obowiązuje kwalifikacja A.36.

Podobna sytuacja jest w wielu innych zawodach. Można się z nimi zapoznać: klasyfikacja_zawodow. Jest to rozporządzenie, w którym znajdują się tabele z kwalifikacjami i zawodami. Nowy podział na zawody i kwalifikacje zaczyna się na stronie 6. 

10635742_10152834254779275_7418561669473036150_n

Kto może zapisać się na KKZ?

Każda dorosła osoba, po 18 roku życia, która wyrazi wolę uczenia się i wypełni dokumenty rekrutacyjne. Aby ukończyć KKZ trzeba uczęszczać na zajęcia i spełniać wymagania określone przez prowadzących zajęcia.

Biuletyn Informacji Publicznej