29/03/2016

Praktyczna nauka zawodu

Uczniowie naszej szkoły samodzielnie szukają sobie miejsca praktycznej nauki zawodu. Najbardziej pomocne w tej sprawie jest biuro Cechu Rzemiosł Różnych w Oławie.
(http://olawa.cylex.pl/firmy/cech-rzemios%C5%82-r%C3%B3%C5%BCnych-10519853.html).

Cech Rzemiosł Różnych

Ul. 1 Maja 9
55-200 Oława
Dolnośląski
tel. 71 313 29 16

Można szukać praktyki na własną rękę, niekoniecznie u pracodawców zrzeszonych w Cechu, trzeba się jednak upewnić, że firma ma doświadczenie i potrafi takie kształcenie zorganizować.

____________________________________________________________________________________

Materiały pomocnicze – wybór zawodu

Rzemiosło europejskie, a w tym i polskie funkcjonuje od 800 lat wspomagając społeczeństwo w sytuacjach wymagających odpowiednich działań. Obecnie, liczba zakładów rzemieślniczych, szczególnie w zawodach rzadkich, ginących, tzw. niszowych w ostatnich latach systematycznie maleje. Zaczyna brakować szewców, krawców, piekarzy, zegarmistrzów i innych tzw. codziennych profesjonalistów, zawodowców wspierających nas w egzystencji i bieżących wymaganiach codziennego życia.

Dostrzegając ten problem Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego aktywnie zaangażowali się sprawy rzemiosła podejmując ważne działania promocyjne mające na celu zainteresowanie młodzieży zawodami rzemieślniczymi. Promocja ta, to w szczególności przedstawienie społeczeństwu możliwości kształcenia w tych szkołach, których ukończenie gwarantuje stabilną i dobrze płatną pracę w rzemiośle.

1. Folder pt. „Jak wybrać zawód”, przydatny do aktywnego wykorzystania w procesie kształcenia młodzieży i osób dorosłych folder-kpl .

2. Katalog pt. „Zawody Rzemieślnicze” zawierający opis 120 zawodów wraz ze zdjęciami, przydatny do aktywnego wykorzystania w procesie kształcenia młodzieży i osób dorosłych  katalog-zawody .

3. Katalog pt. „Rzemieślnicze zawody niszowe” zawierający opis 20 niszowych zawodów rzemieślniczych zawody-niszowe .

_____________________________________________________________________________________

Szkoła także służy pomocą, część pracodawców zwraca się do nas z prośbą o promowanie ich zakładów, jako dobrych miejsc praktycznej nauki zawodu.

Firma „Społem”Sp.z o.o. oferuje praktykę w dwóch zawodach, w których rekrutujemy uczniów: piekarz i cukiernik.

SP_A5_praca_ok

Biuletyn Informacji Publicznej