15/06/2015

Egzamin zawodowy

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 2016

 

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 

STARY EGZAMIN ZAWODOWY (dla  absolwentów technikum do roku szkolnego 2014/2015)

 • Etap pisemny

– 20 czerwca 2016 r. godz. 12.00

 • Etap praktyczny

– od 21 do 22 czerwca 2016 roku – dla absolwentów techników

– od 27 czerwca do 4 lipca 2016 roku – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych

 

NOWY EGZAMIN ZAWODOWY

SESJA 1: styczeń-luty 2016 r.

 • A54 – Przygotowanie materiałów graficznych do procesów drukowania
  • Część pisemna – 14.01.2016 r. godz. 10.00
  • Część praktyczna
   • 01.2016 r. godz. 9.00
   • 01.2016 r. godz. 15.00
   • 01.2016 r. godz. 9.00

 

 • M20 – Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
  • Część pisemna – 14.01.2016 r. godz. 10.00
  • Część praktyczna
   • 01.2016 r. godz. 8.00
   • 01.2016 r. godz. 12.00

 

 • T06 – Sporządzanie potraw i napojów
  • Część pisemna – 14.01.2016 r. godz. 10.00

 

 • T11 – Planowanie i realizacja usług w recepcji
  • Część pisemna –14.01.2016 r. godz. 10.00
  • Część praktyczna – 15.01.2016 r. godz. 9.00

 

 • T13 – Planowanie i realizacja imprez i usług
  turystycznych

  • Część pisemna –14.01.2016 r. godz. 10.00
  • Część praktyczna – 15.01.2016 r. godz. 9.00

 

WYKAZ KWALIFIKACJI I ZAWODÓW NA NOWYM EGZAMINIE ZAWODOWYM

SYMBOL KWALIFIKACJI NAZWA KWALIFIKACJI SYMBOL CYFROWY ZAWODU NAZWA ZAWODU
M.20 Wykonywanie i naprawa maszyn, urządzeń i narzędzi 311504 Technik mechanik
T.6 Sporządzanie potraw i napojów 343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych
T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji 422402 Technik hotelarstwa
T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 422103 Technik obsługi turystycznej

 

WYKAZ ZAWODÓW NA STARYM EGZAMINIE ZAWODOWYM

SYMBOL CYFROWY ZAWODU NAZWA ZAWODU
311[20] Technik mechanik
341[07] Technik żywienia i usług gastronomicznych
341[04] Technik hotelarstwa
341[05] Technik obsługi turystycznej

 

WYKAZ MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH

Każdy zdający powinien okazać dowód tożsamości przy wejściu do sali egzaminacyjnej.

Każdy zdający, który posiada opinię lub orzeczenie o potrzebie dostosowania warunków egzaminu powinien złożyć pisemną informację (załącznik 3.1A) wraz z deklaracją.

NOWY EGZAMIN

SYMBOL KWALIFIKACJI NAZWA KWALIFIKACJI CZĘŚĆ PISEMNA CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
M.20 Wykonywanie i naprawa maszyn, urządzeń i narzędzi długopis/ pióro z czarnym atramentem,kalkulator prosty długopis/ pióro z czarnym atramentem,ubranie robocze
T.6 Sporządzanie potraw i napojów długopis/ pióro z czarnym atramentem,kalkulator prosty długopis/ pióro z czarnym atramentem,ubranie robocze
T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji długopis/ pióro z czarnym atramentem,kalkulator prosty długopis/ pióro z czarnym atramentem,kalkulator prosty
T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych długopis/ pióro z czarnym atramentem,kalkulator prosty długopis/ pióro z czarnym atramentem,kalkulator prosty

 

STARY EGZAMIN

NAZWA ZAWODU ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY
Technik mechanik długopis / pióro z czarnym atramentem długopis / pióro z czarnym atramentem, kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka
Technik żywienia i usług gastronomicznych długopis / pióro z czarnym atramentem długopis / pióro z czarnym atramentem, kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka
Technik hotelarstwa długopis / pióro z czarnym atramentem długopis / pióro z czarnym atramentem, kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka
Technik obsługi turystycznej długopis / pióro z czarnym atramentem długopis / pióro z czarnym atramentem, kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani korzystać z nich.

Biuletyn Informacji Publicznej