19/11/2010

Szkolny Ośrodek Kariery

PROGRAM ZAJĘĆ SZKOLNEGO OŚRODKA KARIERY

Celem zajęć jest kierowanie karierą uczniów klas technikum hotelarskiego, gastronomicznego, mechanicznego

i obsługi turystycznej poprzez pracę uczniów w Szkolnym Ośrodku Kariery.

Cele szczegółowe zajęć:

 • Kreowanie fachowca w pracy w branży turystycznej, gastronomicznej i hotelarskiej.
 • Analiza predyspozycji zawodowych ucznia technikum.
 • Wzmacnianie umiejętności kluczowych do wykonywania wybranego zawodu.
 • Poznanie zasad poruszania się po lokalnym i globalnym rynku w poszukiwaniu pracy.
 • Nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji zagrożenia bezrobociem.
 • Praca nad własną karierą zawodową poprzez tworzenie własnego biznesu.

Treści kształcenia:

 • Nabywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem w pracy zawodowej.
 • Nabywanie umiejętności zdobywania dodatkowych doświadczeń i zmiany kwalifikacji w zależności od rynku pracy.
 • Zdobywanie doświadczenia w poruszaniu się po rynku pracy, wyszukiwanie rozwiązań alternatywnych.
 • Droga zawodowa i droga ciągłego dokształcania się jako szansa na sukces.

Zajęcia  realizowane są  w firmie warsztatów, konsultacji indywidualnych, wycieczki do zakładów pracy.

Na zajęciach wykorzystujemy materiały edukacyjne, takie jak:

 • Materiały metodyczno-dydaktyczne do planowania kariery zawodowej uczniów – KOWEZiU,
 • Programy multimedialne – Działam skutecznie, aut. E.Firy-Krempy, i inne,
 • „Siedem rodzajów inteligencji. Odkryj je w sobie i rozwijaj” Thomas Armstrong.
 • „Ścieżka kariery zawodowej” praca zbiorowa J. Waldroop i T. Butler.
 • „Poradnictwo zawodowe w Szok-ach” pod red. W.Krefta
 • Programy multimedialne wydawnictwa PROGRA Pt. Piramida kariery.

  Stoisko zawodoznawcze

  Ewelina i Magda - członkinie SzOK-u podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w szkole

K.N.

Biuletyn Informacji Publicznej