18/04/2017

Informacje bieżące i dokumenty

Badania lekarskie

Dokumentem  niezbędnym przy przyjęciu do technikum i szkoły branżowej I stopnia jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. 

Uzyskane zaświadczenie należy dostarczyć do szkoły ponadgimnazjalnej  najpóźniej do 26.08.2017 r. 

 Aby uzyskać BEZPŁATNIE zaświadczenie należy udać się ze skierowaniem wydanym przez szkołę ponadgimnazjalną do:

 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie  ul. Baczyńskiego 1 – wejście od byłego pogotowia ratunkowego  od poniedziałku do środy w godz. od 12.00 do 14.00 tel. 7130 113 80 (uczniowie z terenu Oławy i okolic)

lub NZOZ ul. Bożka 13, Jelcz-Laskowice od poniedziałku do piątku godz. 8.00, tel. 71 38 122 62 (uczniowie z terenu Jelcz-Laskowic i okolic)

Uczeń może uzyskać maksymalnie 1 zaświadczenie, skierowanie wystawia szkoła ponadgimnazjalna, do której uczeń został zakwalifikowany w wyniku naboru, nie wcześniej niż 7 lipca od 12.00.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Podstawa prawna

Rozporządzenie MEN z 14 marca 2017r.

Zarządzenie DKO z 28 marca 2017r. w sprawie terminów rekrutacji

Zarządzenie-nr-6 DKO w sprawie konkursów i zawodów

Dokumenty szkoły

punkty rekrutacyjne, jak policzyć sobie punkty?

procedura rekrutacyjna 2017

Informacja o przedmiotach punktowanych 2017

terminy rekrutacji 2017

Załącznik nr 1 – tylko klasa policyjna

Załącznik nr 2 – klasa policyjna i mundurowa

————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Oferta praktycznej nauki zawodu dla kandydatów do szkoły branżowej I stopnia

WYKAZ ZAKŁADÓW przyjmujących uczniów na praktyczną naukę zawodu 2017 – pracodawcy zrzeszeni w oławskim Cechu

Społem Sp. z o.o. – piekarz, sprzedawca, cukiernik.

SCA (zakład w Oławie) – operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, ślusarz.

STEL-WELD – ślusarz, operator obrabiarek skrawających.

Biuletyn Informacji Publicznej