01/02/2017

Nowa jakość kształcenia w powiecie oławskim

Rozpoczynamy realizację projektu „Nowa jakość edukacji w powiecie oławskim”

Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki w partnerstwie z Powiatem Oławskim realizuje projekt pn. „Nowa jakość kształcenia w powiecie oławskim”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Osi X Edukacja, Działanie 10.4. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy -konkursy horyzontalne.

Projekt jest współfinansowany ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego, zasięg terytorialny Projektu – województwo dolnośląskie, subregion Wrocławski, powiat oławski, Gmina; Oława, okres realizacji projektu: od 02.01.2017 r. do 30.06.2018 r.Udział  Uczestników w Projekcie jest bezpłatny.

Informacja o projekcie

10.4 plakat A3 OŁAWA

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów  CKZiU:

 • indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe( 8 h/UP),
 • grupowe warsztaty z doradcą zawodowym (grupy do 10os.)
 •   dwa grupowe spotkania z przedstawicielami instytucji rynku pracy.

Realizacja zajęć specjalistycznych dla 120 uczniów CKZiU

-Zajęcia specjalistyczne przygotowujące do egzaminu zawodowego w zakresie 30h/gr.(w grupach do 10 os) prowadzone przez specjalistę (nauczyciela zawodu), w tym 5h. (I moduł) będzie realizowany przez przedsiębiorcę/uczelnię wyższą
z regionu (współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczy).

 • Zajęcia z zakresu sporządzania potraw i napojów dla 10 uczniów TG i 7 uczniów ZSZ w 2 gr.
 • Zajęcia z zakresu planowania i realizacji usług w recepcji dla 10 uczniów TOT.
 • Zajęcia z zakresu obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelowe dla 10uczniów TH.
 • Zajęcia z zakresu organizacji żywienia i usług gastronomicznych dla 10uczniów TG.
 • Zajęcia z zakresu planowania i realizacji imprez i usług turystycznych dla 10uczniów TOT.
 • Zajęcia z zakresu prowadzenia informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych dla 10uczniów TOT.
 • Zajęcia z zakresu przygotowania materiałów graficznych do procesu drukowania dla 10uczniów.
 • Zajęcia z zakresu wykonania i realizacji projektów multimedialnych dla 10uczniów.
 • Zajęcia z zakresu drukowania cyfrowego dla 10 uczniów.
 • Zajęcia z zakresu sprzedaż y produktów i usług reklamowych dla 10uczniów.
 • Zajęcia z zakresu wykonywania i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi dla 10uczniów.
 • Zajęcia z zakresu organizacji i nadzorowania procesów produkcji maszyn i urządzeń dla 10 uczniów.
 • Zajęcia specjalistyczne przygotowujące do egzaminu zawodowego sprzedawca dla 3 uczniów ZSZ.

-Zajęcia specjalistyczne z języka obcego zawodowego w zakresie 30h, w tym 5h(I moduł) prowadzonych przez lektora ze szkoły wyższej;

 • Język angielski zawodowy w branży mechanicznej dla 8 uczniów.
 • Język niemiecki zawodowy w branży mechanicznej dla 8 uczniów.
 • Język angielski zawodowy w branży gastronomicznej i hotelowej dla 8 uczniów.
 • Język niemiecki zawodowy w branży gastronomicznej i hotelowej dla 8 uczniów.
 • Język hiszpański zawodowy w branży gastronomicznej i hotelowej dla 8 uczniów.

Realizacja dodatkowych zajęć nadających uprawnienia dla uczniów 98 CKZiU:

 

 • Operator wózków widłowych – dla 20 uczniów TM, którzy ukończyli 18r.ż.i posiadają badania lekarskie, w zakresie 60h (45h teoria, 15h praktyka).
 • Kurs na prawo jazdy kat. C dla 5 uczniów TM, którzy posiadają prawo jazdy kat. B, w zakresie 50h (20h teoria i 30h praktyka).
 • Kurs barmański I stopnia dla 15 uczniów TH i TG w zakresie 30h(15h teoria i 15h praktyka).
 • Kurs baristyczny I stopnia dla 15 uczniów TH i TG w zakresie 30h (15h teoria i 15h praktyki).
 • Kurs cukierniczy dla 15 uczniów TH w zakresie 20h.
 • Kurs kelnerski dla 15 uczniów TH i TG w zakresie 60h (30h teoria, 30h praktyka).
 • Kurs fotograficzny dla 15 uczniów TCPG i TOR, w zakresie 40h(20h teoria i 20h praktyka).
 • Kurs wizażu i stylizacji fryzur dla 15 uczniów ZSZ w zakresie 20h (10h teoria i 10h praktyka).

Stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych z CKZiU

Przyznanie uczniom spełniającym kryterium: najwyższej średniej ocen z przedmiotów zawodowych (powyżej 4,75). Stypendium przyznawane na okres 10 miesięcy: od września 2017do czerwca 2018 (6 uczniów z ZSP i 5 uczniów z CKZiU) w wysokości 900,00 zł/miesięcznie. W przypadku większej liczby uczniów spełniających ww. kryterium pierwszeństwo będą miały osoby z najwyższą średnią ogólną, a następnie najwyższą frekwencją za rok poprzedni.

-Stypendia dla 5 uczniów CKZiU zostaną przyznane na następujących kierunkach kształcenia:

 • technik cyfrowych procesów graficznych – 1 uczeń
 • technik hotelarstwa – 1 uczeń
 • technik mechanik – 1 uczeń
 • technik obsługi turystycznej – 1 uczeń
 • technik żywienia i usług gastronomicznych – 1uczeń

Organizacja pozaszkolnych form kształcenia dla 30 uczniów CKZiU, którzy ukończyli 18 lat

 • Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (M. 44) dla 10 uczniów i ewentualnych słuchaczy
  w zakresie 130h. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy(KKZ) M44 jest kontynuacją nauki w zawodzie technik mechanik.
 • Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych(A.25)– Egzamin dla 10 uczniów i potencjalnych słuchaczy
  w zakresie 420h. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy A25 jest kontynuacją nauki w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych oraz fototechnik.
 • Wykonywanie usług kelnerskich (T.9) dla 10 uczniów i potencjalnych słuchaczy w zakresie 550h. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy T9 jest dodatkową kwalifikacją dla uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

Staże i praktyki zawodowe dla uczniów:

Realizowane będą w zakresie 150h, 8h/dziennie przez 4 tygodnie w okresie przerwy wakacyjnej (lipiec, sierpień). Stypendium dla ucznia to 1750 zł brutto.za miesiąc stażu i praktyki.

 • Zadanie skierowane do 40 uczniów (18K) Technikum CKZiU:

– 10 uczniów (10M) TM – METAL-ERG, Jurczak CNC, Jelcz Komponenty (3 firmy),

– 10 uczestników (7K) TG (5os.) i TH(5os.) – Hotel Oławian, Hotel Marta, Hotel Sobieski

– 15 uczniów (7K) TCPG – WENA, BETA DRUK, Gazeta Powiat.-Wiadomości Oławskie, Lokalne Informacje,

– 5 uczniów (4K) TR – agencje reklamy, działy marketingu w powiecie.

 

 1. d) Dla 13 uczniów (5K) Zasadniczej Szkoły Zawodowej z CKZiU:

– 4 uczniów (4M) z kierunku mechanicznego – Jelcz Komponenty, Metalegr, ZNTK

– 5 uczniów (5K) z kierunku fryzjerskiego zakłady fryzjerskie w powiecie,

– 4 uczniów (4M) z kierunku operator obrabiarek skrawających -Jelcz Komponenty, Metalegr, ZNTK

Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych dla nauczycieli zawodu z CKZiU:

 

 • Kurs programowania CNC dla 2 nauczycieli zawodu w zakresie 80h,
 • Kurs CAM dla 2 nauczycieli zawodu w zakresie 40h,
 • Kurs doskonalący z zakresu fotografii dla 2 nauczycieli zawodu w zakresie 16h(teoria i praktyka).
 • Kurs cukierniczy I i II stopnia dla 1 nauczyciela zawodu w zakresie 90h, zakończony egzaminem i wydaniem zaświadczenia na drukach MEN.
Biuletyn Informacji Publicznej