04/04/2011

Technikum Hotelarstwa

 

glowna_hotelarz

Co Ci daje nauka w technikum hotelarstwa?

Uczniowie Technikum Hotelarstwa przez cztery lata zdobywają wiedzę ogólną i zawodową z zakresu przedmiotów ogólnoekonomicznych i specjalistycznych. Cykl kształcenia obejmuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

Przez cztery lata zdobywasz wiedzę i umiejętności dotyczące:

  • przepisów prawnych  prowadzenia zakładu hotelarskiego,
  • zasad i instrumentów marketingu w działalności hotelarskiej,
  • organizacji pracy w zawodzie hotelarskim, w tym usług gastronomicznych, turystycznych i rekreacyjnych,
  • wyposażania i urządzania wnętrz różnych jednostek hotelowych i gastronomicznych,
  • prowadzenia korespondencji i obsługi nowoczesnego sprzętu biurowego,
  • współpracy z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich,
  • stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych i przepisów ochrony środowiska,
  • postępowania zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu,
  • doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

SAM_5602

Gdzie pracuje technik hotelarstwa?

Typowymi miejscami pracy absolwenta hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej takie jak: zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, schroniska, kwatery prywatne.

Może być on również zatrudniony w organach pracy samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżach organizacyjnych i stowarzyszeniach. Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.

Przedmioty rozszerzone:

- geografia

- język obcy

Przedmiot uzupełniający:

- historia i społeczeństwo

Biuletyn Informacji Publicznej