04/04/2011

Technikum Mechaniczne – klasa mundurowa

 

mundZapraszamy do nauki w naszym Technikum Mechanicznym, w którym działa także  klasa mundurowa. Wiąże się to z dodatkowym przedmiotem, wprowadzonym w ramach innowacji pedagogicznej – edukacją mundurową. Uczniowie raz w tygodniu mają zajęcia z wojskowym, odwiedzają jednostki Straży Pożarnej, obiekty wojskowe oraz poznają zasady pracy w tzw. mudnurówce.

Połączenie specjalistycznych umiejętności technika mechanika z praktyczną wiedzą na temat pracy mundurowych daje wiele możliwości rozwoju osobistego i perspektyw zawodowych. Na absolwentów czekają nie tylko politechnika, ale także wyższe szkoły wojskowe i techniczne.

________________________________________________________________________________________________

Prezentacja na temat Technikum Mechanicznego

Na zajęciach praktycznych wykonujemy elementy narzędzi, maszyn i urządzeń. Używamy submiarki, obsługujemy tokarki i frezerki, spawamy i wykańczamy produkt. Potrafimy czytać i tworzyć rysunek techniczny, obsługiwać specjalistyczne programy komputerowe oraz uczymy się nadzorować procesy produkcji. To wszystko sprawia, że stajemy się wartościowymi pracownikami na rynku pracy, który zdominowany jest przez maszyny i urządzenia.

______________________________________________________________________________________________________

Technikum Mechaniczne to najstarsza oferta naszej szkoły. Pokolenia techników mechaników pracują
w całej Polsce, szkoła osiąga dobre wyniki na egzaminach zawodowych.

Technik mechanik to atrakcyjny zawód i pierwszy krok na studia politechniczne. Ostatnio dużo mówi się o  zapotrzebowaniu na rynku pracy na specjalistów z branży mechanicznej i metalowej. Po ukończeniu naszego mechanika, masz uprawnienia do zawodu ślusarz i technik mechanik.  Zawód ten obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów.

Czym zajmuje się technik mechanik?

Zadania zawodowe technika mechanika obejmują:

 • organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem doboru materiałów, oprzyrządowania i parametrów technicznych procesu-zgodnie
  z dokumentacją,
 • przeprowadzanie kontroli jakości wykonywania wyrobów i usług,
 • badanie części i zespołów maszyn i urządzeń,
 • instalowanie i uruchamianie obiektów mechanicznych wprowadzanych do eksploatacji,
 • dozorowanie pracy maszyn i urządzeń oraz rozpoznawanie ich stanu technicznego,
 • organizowanie i nadzorowanie zabiegów profilaktycznych konserwacyjnych,
 • sporządzanie protokołów z uszkodzeń i awarii,
 • kwalifikowanie obiektów do naprawy lub kasacji,
 • projektowanie obiektów mechanicznych wraz ze sporządzeniem ich dokumentacji konstrukcyjnej,
 • projektowanie podstawowych procesów obróbki i montażu wraz ze sporządzeniem ich dokumentacji technologicznej
 • sporządzanie uproszczonych kalkulacji wytwarzania i naprawiania maszyn i urządzeń,
 • prowadzenie dokumentacji planistycznej, ewidencyjnej, sprawozdawczej związanej z wykonywaną pracą,
 • organizowanie zaopatrzenia i zbytu.

Gdzie pracuje technik mechanik?

Najczęściej na stanowiskach związanych z:

 • obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych,
 • montażem maszyn,
 • kontrolą techniczną,
 • organizacją i nadzorowaniem prac,
 • konserwacją i remontem eksploatowanych maszyn,
 • organizowaniem zaopatrzenia i zbytu.

Przedmioty rozszerzone:

– matematyka

– fizyka

Przedmiot uzupełniający:

– historia i społeczeństwo

Przedmioty kierunkowe:

Biuletyn Informacji Publicznej