13/10/2014

Realizacja

MONITORING

    Projekt NR:2014-1-PL01-Ka102-001113

” Absolwenci-Pierwsze kroki na europejskim rynku pracy

W dniach:15,16,17,18 października wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr.1 w Oławie Pani Agnieszka Kuczmowska i koordynator projektu ze Stowarzyszenia Euro-Partner Pani Teodora Buksa ,odbyły wizytę monitorującą w Holandii w miejscach odbywania staży i zamieszkania uczestników stażu. Zorganizowano też  spotkanie z partnerem holenderskim Contec Holding BV Panem Corneliusem van Herel i stażystami. Przeprowadzono wywiady indywidualne ze stażystami , przeprowadzono badania ankietowe. Uczestnicy mieli możliwość zgłaszania uwag i sugestii w ramach uczestnictwa i realizacji stażu.Contec-Holding i Stowarzyszenie Euro-Partner poprzez monitoring przebiegu stażu, wywiady indywidualne, ankiety i obserwację uczestników na miejscu wykonywania zadań zawodowych stażysty, dokonają oceny końcowej przebiegu stażu i postępów uczestnika. Na tej podstawie uczestnik otrzyma Certyfikat, dokument Europass- Mobilność oraz ocenę w systemie ECVET – Personal Transcript.

STAŻ ROZPOCZĘTY!

13 września 2014 roku grupa stażystów (absolwentów Technikum Nr 1) rozpoczęła realizację projektu w Venlo w Holandii.

1R (640x480)

Nasi stażyści już w Holandii

2R (640x480)

 

3R (640x480)

Oczekiwanie na zakwaterowanie

4R (640x480)

 

5R (640x480)

Szczęśliwcy , którzy już otrzymali klucze do pokoi

 

foto 1 (800x600)

foto 4 (800x600)

 

Biuletyn Informacji Publicznej