29/03/2016

Informacje dla pracodawców

Szanowni Pracodawcy!

Bardzo się cieszymy, że od lat współpracują Państwo z naszą szkołą w zakresie praktycznej nauki zawodu w zasadniczej szkole zawodowej. Chcąc pomóc Państwu w organizacji tego kształcenia utworzyliśmy tę zakładkę z wszelkimi informacjami, które mogą być pomocne w trakcie roku szkolnego.

Od 1 września 2017 roku klasa pierwsza jest klasą Branżowej Szkoły I stopnia.

__________________________________________________________________________________________________

Wychowawcy klas branżowej szkoły I stopnia:

1i – Krzysztof Matuszak

Wychowawcy klas ZSZ w roku szkolnym 2017/2018:

2i- Paweł Nabiałczyk

3i – Andrzej Biela

______________________________________________________________________________________________________

3 czerwca 2016 roku odbyło się spotkanie z pracodawcami. Uczestnicy otrzymali od nas dwie publikacje, które udostępniamy także Państwu.

przewodnik_dla_pracodawców – to ulotka informująca o podstawowych zasadach przyjmowania uczniów na praktyki zawodowe i praktyczną naukę zawodu.

poradnik  – to kilkustronicowa publikacja obszernie wyjaśniająca zasady funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego, w odniesieniu do naszej szkoły.

_______________________________________________________________________________________________________

 

Wicedyrektor CKZiU odpowiedzialny za kształcenie w ZSZ – Magdalena Maziarz

______________________________________________________________________________________________________

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 – 24 czerwca 2016 roku

Termin przekazania dzienniczków z ocenami końcoworocznymi: 16 czerwca 2016 roku

Biuletyn Informacji Publicznej