22/08/2010

O szkole

Ta szkoła da Ci pracę!
Da Ci zawód, umiejętności i wiedzę, które będziesz mógł wykorzystać na rynku pracy
!
To centrum nowych możliwości!!!

struktura ckziu

Od wielu lat specjalizujemy się w kształceniu zawodowym na poziomie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej a od 2014 roku kształcimy także osoby dorosłe. 1 września 2014 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Oławie stał się Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Nasze doświadczenie na rynku edukacyjnym jest ogromne, dlatego zaufało nam tak wielu mieszkańców powiatu.

Nasza aktualna oferta dla młodzieży  to:

Technikum Hotelarstwa – cztery lata nauki w ciekawej szkole, dającej intratny zawód, składający się z dwóch kwalifikacji. Pierwszy egzamin odbywa się w II semestrze trzeciej klasy (T.11 – planowanie i realizacja usług w recepcji)), drugi w czerwcu, po maturze (T.12 – obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelowe). Praktyki w hotelach w Oławie i Wrocławiu (uczeń sam dokonuje wyboru). Zajęcia praktyczne odbywają się w profesjonalnych pracowniach na warsztatach szkolnych i dobrze wyposażonych gabinetach w budynku szkoły. Po ukończeniu szkoły można zdawać maturę i egzamin zawodowy.


Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
– cztery lata nauki w technikum, które pozwala na zdobycie aż dwóch zawodów i prowadzenie własnej działalności związanej z gastronomią: restauracja, pensjonat, firma cateringowa, agencja eventowa. W trzeciej klasie odbywa się egzamin z kwalifikacji T.6 (sporządzanie potraw i napojów, jednocześnie zawód:kucharz), drugi egzamin odbywa się w czerwcu, po maturze (T.15 – organizacja żywienia i usług gastronomicznych).Praktyki w hotelach, restauracjach, firmach gastronomicznych. Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach wyposażonych w profesjonalny sprzęt. Po ukończeniu szkoły można zdawać maturę i egzamin zawodowy.

Technikum Obsługi Turystycznej – po czterech latach nauki absolwent jest przygotowany do pracy w biurach podróży, hotelach i szeroko pojętej branży turystycznej. Duża ilość zajęć z geografii i języków obcych daje potrzebna wiedzę i umiejętności. Po ukończeniu szkoły można zdawać maturę i egzamin zawodowy. Od roku szkolnego 2015/2016 nie tworzymy klas TOT.


Technikum Mechaniczne z innowacją mundurową
 – to szkoła z czterdziestoletnią tradycją, pierwszy krok na politechnikę. Kształci pracowników i właścicieli zakładów samochodowych oraz firm zajmujących się szeroko pojętą mechaniką. Szkoła posiada warsztaty, które są na bieżąco wyposażane w nowy sprzęt specjalistyczny. Uczniowie odbywają praktyki  w warsztatach i firmach samochodowych. Po ukończeniu szkoły można zdawać maturę i egzamin zawodowy. W trzeciej klasie odbywa się egzamin z kwalifikacji M.20, która jest równoznaczna z zawodem ślusarz, w czwartej klasie, po maturze odbywa się egzamin z kwalifikacji M.44 (organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń). Dodatkowym atutem jest innowacja pedagogiczna „Edukacja mundurowa”, która daje możliwość poznania pracy w służbach mundurowych, uczy dyscypliny i postaw obywatelskich.

Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych – czteroletnia szkoła, która łączy branże informatyczną, poligraficzną i artystyczną. Uczniowie poznają techniki składu i przygotowania do druku materiałów graficznych a także rozwijają swoje zdolności manualne i artystyczne. Na zawód ten składają się aż trzy kwalifikacje: A.54 (przygotowanie materiałów graficznych do procesów drukowania), egzamin odbywa się pod koniec drugiej klasy. W trzeciej klasie uczniowie zdają egzamin z kwalifikacji A.25 (wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych) a w czwartej klasie jest ostatni egzamin, A.55 (drukowanie cyfrowe). Absolwent pracuje w agencjach reklamy, wydawnictwach, drukarniach cyfrowych, gazetach oraz innych mediach.

Technikum Organizacji Reklamy – nowy kierunek, od 2015 roku. Połączenie marketingu i kreatywności, przygotowanie ucznia do pracy w agencjach reklamowych na prawie każdym stanowisku: od handlowca po stratega. Pierwszy egzamin uczniowie zdają w trzeciej klasie (A.26 – sprzedaż produktów i usług reklamowych) a w czerwcu, po maturze jest egzamin z kwalifikacji A.27 (planowanie i realizacja kampanii reklamowej). Zajęcia plastyczno – techniczne rozwijają umiejętności tworzenia, natomiast zajęcia z ekonomii pozwalają dobrze poznać rynek. Klasa ta powinna szczególnie zainteresować ludzi twórczych, zainteresowanych ciekawą pracą.


Liceum Ogólnokształcące
– innowacja pedagogiczna  „Edukacja medialna” – klasa dziennikarska. To propozycja dla ludzi ciekawych świata mediów. Przygotowuje do podjęcia dalszej nauki lub pracy w zakresie komunikacji społecznej: dziennikarstwo, reklama, PR, rzecznictwo prasowe. W trakcie nauki odbywają się zajęcia specjalistyczne z fotografii, reklamy, komunikacji interpersonalnej, kreatywności. Zajęcia prowadzą profesjonaliści z branży. Po ukończeniu szkoły można zdawać maturę.

Liceum Ogólnokształcące – innowacja pedagogiczna „Edukacja policyjna” – klasa policyjna. Jest to wspólny projekt realizowany z Komendą Powiatową Policji w Oławie od 2012 roku. Uczniowie LO przygotowują się do ewentualnego przystąpienia do testów rekrutacyjnych do Policji i wykonywania zawodu policjanta. Zajęcia prowadzą funkcjonariusze policji, instruktor strzelania, sztuk walki oraz psycholog.


Zasadnicza Szkoła Zawodowa
– w cyklu trzyletnim, w klasach wielozawodowych. Uczniowie przyuczają się do zawodu podczas zajęć praktycznych z wybranych zakładach pracy (dwa i trzy razy w tygodniu) oraz na wyjazdowych kursach zawodowych. W szkole uczą się przedmiotów ogólnych. Zawody: mechanik, elektromechanik, operator obrabiarek skrawających, piekarz, cukiernik, stolarz, murarz, fryzjer. Możliwy jest także wybór innego zawodu, po konsultacji w sekretariacie szkoły.

—————————————————————————————————————————————————-

 

Biuletyn Informacji Publicznej