20/03/2012

Podsumowanie

Podsumowanie Comeniusa

Nauczyciele ze szkół partnerskich  z Francji, Hiszpanii, Niemiec, Słowacji i Włoch przebywali w Oławie
od 1 do 4 lipca 2013r. Była to wizyta podsumowująca projekt „JoMie” w ramach programu Comenius.

Uczestnicy spotkania w Oławie, w ZSP Nr 1.

Gospodarze przygotowali dla swoich gości zwiedzanie Izby Muzealnej oraz  wejście na wieżę ratuszową
w Oławie, zapoznali  z historią Wrocławia i  jego osobliwościami oprowadzając po jego najpiękniejszych zabytkach, zorganizowali wycieczkę do Świdnicy, by pokazać jeden z ocalonych Kościołów Pokoju, na pożegnanie  zabrali zagranicznych gości na rejs po Odrze z pożegnalną kolacją na statku.

Baner projektowy.

W czasie spotkań roboczych podsumowano realizację projektu pn.„Emigracja zarobkowa w Europie” w formie raportu końcowego przygotowanego dla agencji narodowych.

Wymiana trwała dwa lata i objęła dwie wizyty uczniowskie, w  Strasburgu i Halle, w których wzięła udział grupa 22 uczniów z naszej szkoły oraz dwie wizyty nauczycielskie w Presovie oraz w Barcelonie.  Na ostatnią wizytę
w Oławie przyjechało 11 nauczycieli.

Grupa nauczycieli z Włoch odwiedziła nas kilka dni później.

Projekt zaktywizował uczniów do międzynarodowej współpracy, uczył ich pracy zespołowej i komunikacji
z uczniami z innych krajów europejskich . Dawał okazję do szlifowania języków obcych i poznawania innych uwarunkowań kulturowych. Sprzyjał nawiązaniu kontaktów i przyjaźni z młodzieżą z krajów partnerskich. Rozwijał ich wiedzę realioznawczą i pomagał w pokonywaniu uprzedzeń i przezwyciężaniu stereotypów na temat innych nacji.

Nauczyciele mogli porównać systemy edukacji w innych krajach europejskich, poznając różne szkoły partnerskie, zobaczyć warunki pracy swoich kolegów i zapoznać się ze specyfiką europejskiego szkolnictwa zawodowego i jego ofertą . Były to bardzo inspirujące i pouczające doświadczenia.  Dzięki programowi Comenius uczniowie i ich nauczyciele mogli wziąć razem udział w edukacyjnej przygodzie w europejskim towarzystwie.

Lucyna Seredyńska

Comenius – wizyta w Barcelonie

Od 21 do 25 stycznia 2013 r. odbywała się wizyta robocza w Barcelonie w ramach międzynarodowego projektu Comenius, który realizuje nasza szkoła.

W spotkaniu udział wzięli nauczyciele i dyrektorzy wszystkich partnerskich szkół. Naszą szkołę reprezentowały: Maria Domaradzka, dyrektor ZSP 1, Lucyna Serdyńska i Anna Dylewska, nauczycielki języków obcych.
(na zdjęciu po lewej stronie oraz z inni uczestnicy spotkania).

Celem wizyty był monitoring obecnie realizowanego projektu „Job Migration in Europe” („Migracja zarobkowa w Europie”), przygotowanie do kwietniowej wizyty w Halle, w Niemczech oraz  omówienie możliwości kontynuowania współpracy po zakończeniu projektu.

Maria Domaradzka i Anna Dylewska zwiedzają szkołę z hiszpańskimi uczennicami.

Większość szkół z naszej grupy partnerskiej podjęła decyzję o rozpoczęciu kolejnego projektu Comenius
o nazwie: „School on the Move” („Zmieniająca się szkoła”). W skład projektu wejdą szkoły z Niemiec, Włoch, Słowacji, Polski oraz dołączą do nas dwie nowe szkoły partnerskie z Norwegii i Szwecji. Dzięki projektowi poznamy codzienne życie szkół w różnych krajach europejskich i będziemy starać się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób szkoła powinna się zmieniać, aby sprostać współczesnym problemom młodych ludzi, reagując na ich potrzeby i oczekiwania. W drugiej połowie lutego zamierzamy wspólnie z naszą grupą partnerską złożyć formularz aplikacyjny o uczestnictwo w zaplanowanym przez nas międzynarodowym projekcie Comenius. Potem pozostaje nam trzymać kciuki, aby nowy projekt został zaakceptowany.

A. Dylewska

Jesteśmy w programie Comenius!

Rozpoczynamy realizację dwuletniego międzynarodowego projektu pt. “Job Migration in Europe” („Migracja zarobkowa w Europie”). Projekt ma na celu poznanie przyczyn i skutków coraz bardziej powszechnego w Zjednoczonej Europie zjawiska migracji zarobkowej. Uczniowie zdobędą wiedzę na temat rynków pracy państw szkół partnerskich, dowiedzą się jakie zawody są najbardziej poszukiwane w różnych krajach europejskich, poznają efektywne sposoby szukania zatrudnienia we własnym kraju i zagranicą. Uczestnicy projektu staną się również bardziej świadomi korzyści i zagrożeń jakie niesie migracja zarobkowa oraz poznają trudności jakie napotykają emigranci.

Cele szczegółowe:

 • poznanie historii emigracji  w krajach europejskich,
 • analiza przyczyn i skutków migracji zarobkowej,
 • zwrócenie uwagi na pozytywne i negatywne konsekwencje migracji zarobkowej,
 • zdobycie wiedzy na temat codziennego życia emigrantów w różnych państwach,
 • przełamywanie negatywnego stereotypu i wizerunku emigranta,
 • poznanie potrzeb i wymagań europejskich rynków pracy,
 • zdobycie umiejętności niezbędnych przy szukaniu pracy (np. pisanie CV, listu motywacyjnego, ćwiczenie autoprezentacji)
 • pomoc w planowaniu własnej ścieżki zawodowej, przeciwdziałanie bezrobociu,
 • poznanie państw szkół partnerskich, ich kultur, stylów życia, sytuacji ekonomiczno – społecznej,
 • motywowanie uczniów do nauki języków obcych,
 • podniesienie kompetencji językowych,
 • doskonalenie umiejętności korzystania z narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Nasze szkoły partnerskie:

 • Berufskolleg Halle/Westfalen, Niemcy – szkoła koordynująca,
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Prešov, Słowacja,
 • Lycée des Métiers Sainte Clotilde, Strasburg, Francja,
 • Istituto Professionale Statale De Georgio, Lanciano, Włochy

Wymienione szkoły to szkoły średnie zawodowe. Językiem roboczym projektu jest język angielski. Podczas realizacji projektu powstanie m.in. strona internetowa projektu, prezentacje multimedialne, plakaty, ulotki. W każdym roku szkolnym odbędą się wizyty nauczycieli  i uczniów w szkołach partnerskich. Pierwsza z wizyt będzie miała miejsce w listopadzie bieżącego roku we Włoszech, a wezmą w niej udział nauczyciele reprezentujący każdą ze szkół uczestniczących w projekcie.

Informacje przygotowała Anna Dylewska, nauczycielka j. angielskiego, która nawiązała współpracę w ramach projektu.

Biuletyn Informacji Publicznej