10/03/2013

Technikum grafiki i poligrafii cyfrowej/ Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych

procesy

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne
o charakterze informacyjnym i reklamowym.
Efektem pracy technika mogą być m.in.: książka, gazeta, czasopismo, prospekt, ulotka, plakat, opakowania i etykiety produktów, reklamy w prasie, a także reklamy wielkoformatowe tzw. billboardy. Nowością programową jest projektowanie e-booków oraz drukowanie 3D.

Przedmioty zawodowe:

podstawy poligrafii,
podstawy projektowania graficznego,
podstawy projektowania publikacji,
maszyny i urządzenia cyfrowe,
rysunek techniczny,
język obcy zawodowy,
podstawy działalności gospodarczej,
BHP,
kompetencje społeczne i organizacja zespołów,
projektowanie graficzne,
projektowanie publikacji,
drukowanie cyfrowe,
modelowanie i drukowanie 3D.

Zajęcia zawodowe odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach, pod okiem nauczycieli, którzy od lat pracują także w branży poligraficznej: mgr inż. Jacka Skórskiego oraz dr Anity Weber – Weller.

http://vimeo.com/geminipress/prepress

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA:

 • zdobycie tytułu technika grafiki i poligrafii cyfrowej
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:
 • AU.54          Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania
  Opracowywanie publikacji (uwzględnia parametry technologiczne i jakościowe oraz zapotrzebowanie materiałowe)
  Przygotowywanie publikacji i prac graficznych do drukowania (składanie tekstu, obróbka grafiki)
 • AU.55          Drukowanie cyfrowe
  Drukowanie nakładu (wydruk na różnych materiałach eksploatacyjnych, konfiguracja i eksploatacja urządzeń),  Wykonywanie wydruków wielkoformatowych (obsługa i konfiguracja maszyn wielkoformatowych)

 

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej dają tytuł technika cyfrowych procesów graficznych, a zdany egzamin dojrzałości daje szanse kontynuowania nauki na studiach wyższych, zarówno politechnicznych jak i w akademiach sztuk pięknych, np.:

 1. Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
  Kierunek: Katedra Projektowania Graficznego
  http://www.asp.wroc.pl/?module=StaticContent&controller=Main&id=70&__seoName=Katedra+Projektowania+Graficznego
 2. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
  Kierunek: Grafika komputerowa i poligrafia cyfrowa
  http://www.wsg.byd.pl/id_216,Grafika-komputerowa-i-poligrafia-cyfrowa.html
 3. Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury
  Kierunek: Zakład Architektury Wnętrz i Form Przemysłowych
  http://www.wa.pwr.wroc.pl/struktura_organizacyjna,21.dhtml
 4. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji
  Kierunek: Papiernictwo i poligrafia
  http://www.wip.pw.edu.pl/view.php?s=perspektywy
 5. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
  Kierunki: Pracownia Form Reklamowych, Pracownia Projektowania Plakatu, Pracownia Obrazowania Cyfrowego, Pracownia Liternictwa i Typografii
  http://grafika.asp.krakow.pl/index.php/katedry-pracownie
 6. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
  Kierunek: Pracownia Grafiki Użytkowej
  http://www.wssip.edu.pl/wydzialy_w.php?projektowanie=grafika_uzytkowa
 7. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
  Kierunek: Grafika komputerowa w mediach
  http://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/kierunki_studiow/plany_studiow/1_grafika_komputerowa/Strony/grafika_komputerowa.aspx
 8. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy
  Kierunek: Grafika komputerowa
  http://www.wzi.pwsz.legnica.edu.pl/artykul-168-gk

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Technik grafiki i poligrafii będzie przygotowany do planowania i realizacji cyfrowych procesów przygotowawczych, projektowania i przygotowania mediów graficznych do procesu drukowania, użytkowania urządzeń cyfrowych stosowanych w procesach poligraficznych, prowadzenia kontroli jakości procesów
i produktów poligraficznych.

Absolwent, posiadając tytuł technika cyfrowych procesów graficznych, może znaleźć zatrudnienie m.in. w:

 • agencjach reklamowych,
 • studiach graficznych,
 • wydawnictwach,
 • studiach fotografii cyfrowej,
 • w zakładach poligraficznych,
 • własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej i DTP,
 • obsłudze cyfrowych systemów zarządzania drukarnią.

 

PREDYSPOZYCJE

Technik cyfrowych procesów graficznych powinien charakteryzować się:

 • zainteresowaniem techniką komputerową oraz nowoczesnym oprogramowaniem graficznym,
 • zdolnościami manualnymi,
 • starannością i terminowością wykonywania powierzonych mu zadań,
 • zmysłem plastycznym i poczuciem estetyki,
 • kreatywnością,
 • umiejętnościami technicznymi,
 • dobrą pamięcią i zdolnością koncentracji,
 • samokontrolą i cierpliwością,
 • umiejętnością pracy pod presją czasu,
 • umiejętnością nawiązywania i podtrzymywania kontaktów.
Biuletyn Informacji Publicznej