23/12/2017

Konkurs Praktycznej Znajomości Języka Angielskiego „Test Yourself”

REGULAMIN

Szkolnego Etapu

Powiatowego Konkursu Praktycznej Znajomości Języka Angielskiego „Test Yourself”

 

Cele konkursu:

 • rozwijanie motywacji do nauki języka angielskiego,
 • zachęcanie uczniów do samodzielnej pracy w zakresie kształtowania umiejętności językowych,
 • uaktywnianie uczniów poprzez udział w konkursach

 

 1. W konkursie na etapie szkolnym mogą wziąć udział uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w konkursie u koordynatora konkursu – wybranego nauczyciela języka angielskiego Ciziu w Oławie.
 2. Przedmiotem oceny konkursowej będą umiejętności uczniów w zakresie posługiwania się językiem na poziomie określonym w wymaganiach egzaminacyjnych do nowej matury na poziomie rozszerzonym w Informatorze Maturalnym z języka angielskiego.
 3. Test będzie składał się z części sprawdzającej zakres słów, jakie zna uczeń oraz z części gramatycznej. Przeważającym typem zadań będą zdania z luką, którą uczeń wypełni brakującym słowem, a w przypadku części gramatycznej, wpisze odpowiednią formę czasownika.
 4. Koordynator szkolnego etapu konkursu zgłasza szkołę do udziału w konkursie, a dyrektor szkoły powołuje komisję szkolną, w skład której wchodzą nauczyciele języka angielskiego z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie.
 5. Zadania Komisji Szkolnej:
  • przygotowanie odpowiedniej kopii testów konkursowych,
  • przeprowadzenie części testowej,
  • sprawdzenie prac według podanego klucza,
  • wyłonienie 5 uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów,
  • sporządzenie protokołu przeprowadzenia etapu szkolnego konkursu,
  • odesłanie protokołu i testów finalistów etapu szkolnego
 6. Do etapu finałowego przystępują uczniowie wyłonieni w eliminacjach szkolnych. Etap ten odbywa się w budynku LO Nr I im Jana Sobieskiego w Oławie i ma formę testu.

Regulamin opracowały organizatorki konkursu :

Monika Zaklukiewicz
Anna Dylewska

 

Biuletyn Informacji Publicznej