13/02/2012

Doradca zawodowy

D O R A D C A   Z A W O D O W Y

Danuta Troska

pełni dyżury w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie

w terminach:

12-16.09.2016

10-13.10.2016

14-18.11.2016

12-16.12.2016

16-20.01.2017

27.02-3.03.2017

27-31.03.2017

9-12.05.2017

5-9.06.2017

w godzinach 8.30-12.30 (poniedziałek, środa, piątek) i 10.30-14.30 (wtorek, czwartek)

 

Osoby zainteresowane poradą zawodową zapraszam osobiście w czasie dyżurów do gabinetu 7

kontakt: doradca_zawodowy@onet.pl

Oferta doradcy zawodowego:

  • indywidualne poradnictwo zawodowe dla uczniów – badanie predyspozycji zawodowych oraz wspieranie w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej
  • grupowe poradnictwo zawodowe dla uczniów
  • udostępnianie informacji zawodowej nt. rynku pracy i edukacji
  • organizowanie spotkań z przedstawicielami rynku pracy i edukacji
  • konsultacje z wychowawcami nt. zagadnień związanych z orientacją zawodową uczniów
  • porady indywidualne dla rodziców wspierających dzieci w decyzjach edukacyjno-zawodowych

Biuletyn Informacji Publicznej