07/03/2017

Branżowa szkoła I stopnia

Branżowa Szkoła I stopnia w CKZiU w Oławie oferuje naukę w klasie wielozawodowej. Uczniowie kształcą się jednocześnie w trzech miejscach:

1. w szkole, gdzie realizują przedmioty ogólne (matematyka, polski…) i mają kontakt z wychowawcą
2. u pracodawcy, gdzie odbywają praktyczną naukę zawodu (w klasie 1 dwa dni, a w klasie 2 i 3 trzy dni w tygodniu)
3. na kursach zawodowych, gdzie uczą się przedmiotów zawodowych teoretycznych (raz w roku, przez 4 tygodnie, we wskazanym Centrum Kształcenia Praktycznego).

Przedmioty punktowane w systemie rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, język obcy

Na koniec nauki uczniowie zdają egzamin zawodowy lub czeladniczy i stają się fachowcami w swoim zawodzie.

4 kroki do szkoły branżowej

1. Wybór zawodu – to pierwsza rzecz, jaką trzeba zrobić. Większość popularnych zawodów jest powszechnie znana i wiemy czym zajmują się ludzie tych profesji (mechanik, fryzjer, kucharz, piekarz, cukiernik, sprzedawca, blacharz, lakiernik, murarz – tynkarz, stolarz…). Są też inne zawody, mniej znane lub dopiero wchodzące na rynek i te trzeba sprawdzić (np. ślusarz, operator obrabiarek skrawających, operator maszyn przemysłu spożywczego lub tworzyw sztucznych, elektromechanik). W wyborze zawodu może pomóc szkolny doradca zawody lub pedagog. Można także udać się do Cechy Przedsiębiorców i Rzemieślników w Oławie (ul. 1 Maja) i uzyskać tam pełną listę zawodów.

2. Miejsce praktyk – czyli pracodawca, u którego realizuje się całe kształcenie zawodowe praktyczne. Po wyborze zawodu trzeba zdecydować, w której firmie będziemy przez trzy lata uczyć się fachu. Najlepiej skontaktować się w tej sprawie ze wspomnianym Cechem. W Cechu rejestrują się pracodawcy  i jest tam baza danych o wolnych miejscach praktyki. Wybrany przez ucznia pracodawca poświadcza pisemnie, że gwarantuje naukę zawodu na czas trwania szkoły (36 miesięcy). Jeśli wybrany pracodawca nie jest zrzeszony w Cechu należy sprawdzić, czy posiada uprawnienia do kształcenia młodocianych pracowników (rodzic powinien zapytać o to).

3. Rekrutacja do szkoły – proces składania dokumentów i rejestracji w systemie elektronicznym. W wyznaczonym terminie uczniowie rejestrują się w systemie rekrutacji i przynoszą do nas dokumenty. W pierwszej kolejności jest to podanie wydrukowane po rejestracji, następnie świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o egzaminie gimnazjalnym, pisemne potwierdzenie pracodawcy i zapewnieniu miejsca praktyki oraz zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu (skierowania w określonym terminie pobiera się z naszego sekretariatu). UWAGA! Nawet jeśli BS 1 nie jest szkołą pierwszego wyboru, lecz kolejnego, kandydat musi posiadać zapewnienie o praktyce u pracodawcy.

4. Umowa z pracodawcą. Z początkiem roku szkolnego uczeń podpisuje umowę z pracodawcą jako młodociany pracownik, umowa jest na 36 miesięcy. Na podstawie tej umowy staje się pełnoprawnym uczniem szkoły branżowej, otrzymuje ocenę za każdy semestr od pracodawcy (jest ona wpisywana na świadectwo szkolne) oraz pobiera miesięczne wynagrodzenie od pracodawcy (określone w przepisach prawnych). Za przygotowanie umowy odpowiedzialny jest pracodawca, ewentualnie Cech. Szkoła nie podpisuje umów w sprawie kształcenia w BS 1.

Kształcenie zawodowe teoretyczne – odbywa się w Centrach Kształcenia Praktycznego. Raz w roku szkolnym szkoła kieruje ucznia BS na czterotygodniowy turnus do Oleśnicy, Świdnicy lub innego CKP. Za kurs płaci szkoła, za dojazd i ewentualny nocleg w internacie – rodzice. Udział w kursach jest obowiązkowy, każdorazowo uczeń otrzymuje zaświadczenie a oceny w nim zawarte wpisywane są na świadectwo szkolne.

Obecnie pracodawcy poszukują przede wszystkim:

– ślusarzy i operatorów obrabiarek skrawających

– piekarzy i cukierników

– murarzy i stolarzy.

W naszym Centrum można wybrać następujące zawody: piekarz, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz, lakiernik, murarz – tynkarz, stolarz, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, fryzjer, kucharz, elektromechanik, krawiec.

Informacje na temat szkoły branżowej I stopnia na innych stronach: https://reformaedukacji.men.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/jak-beda-wygladaly-szkoly-branzowe-i-i-ii-stopnia-czy-zastapia-one-obecne-szkoly-zawodowe

https://reformaedukacji.men.gov.pl/tag/branzowa-szkola

 

Biuletyn Informacji Publicznej