04/04/2011

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

 

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych to szkoła, która daje wiele możliwości zawodowych i rozwijania zainteresowań kulinarnych. Szeroki zakres wiedzy i umiejętności z dziedziny gastronomii pozwala uczniowi dobrze przygotować się do przyszłej pracy.

gastro

 

Absolwent tego technikum powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
 • sporządzania oraz wydawania potraw i napojów;
 • planowania i oceny żywienia;
 • organizowania produkcji gastronomicznej;
 • planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Co Ci daje nauka w technikum żywienia i usług gastronomicznych?

 • Cykl kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych będzie obejmował 2 kwalifikacje zawodowe.
 • Kwalifikacje zawodowe będą potwierdzone egzaminem zewnętrznym w trakcie trwania nauki.
 • Uczeń z potwierdzonym pozytywnym wynikiem kwalifikacji zawodowych i ukończoną szkołą uzyska tytuł zawodowy.

Gdzie może pracować technik żywienia i usług gastronomicznych?

Absolwenci szkoły w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych mogą podejmować pracę w:

 • Restauracjach, hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, firmach cateringowych w kraju i za granicą.
 • Zakładach zbiorowego żywienia.
 • Własnej firmie gastronomicznej.

Przedmioty rozszerzone:

– chemia

– język obcy

Przedmiot uzupełniający:

– historia i społeczeństwo

Przedmioty kierunkowe:

Biuletyn Informacji Publicznej