17/12/2017

Konkurs czytelniczy w języku angielskim „PENGUIN READER’S MASTER”

Regulamin konkursu „PENGUIN READER’S MASTER”

Cele konkursu:

 • motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności językowych
 • zachęcanie uczniów do czytania w języku angielskim
 • propagowanie wśród uczniów wiedzy o krajach anglojęzycznych i ich kulturze
 • uaktywnianie uczniów poprzez udział w konkursach

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs organizowany jest przez nauczycieli języka angielskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie.

 1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie CKZiU, którzy do 4 stycznia 2018 r. zgłoszą chęć uczestnictwa w rywalizacji wraz z podaniem tytułu przeczytanej lektury.
 2. Uczniowie zobowiązani są przeczytać jedną lekturę uproszczoną na odpowiednim poziomie ( schemat poziomów dla klas w załączniku do regulaminu konkursu ) spośród tytułów dostępnych w SCI. Okres wypożyczenia książek nie powinien przekraczać trzech tygodni. W przypadku dużego zainteresowania konkursem uczniowie przetrzymujący książki zostaną skreśleni z listy uczestników.
 3. Konkurs będzie miał formę testu zawierającego pytania zamknięte i otwarte. Pytania sprawdzać będą znajomość słownictwa i treści przeczytanych książek oraz umiejętność interpretacji tekstu. W przypadku pytań otwartych oceniana będzie oryginalność i pomysłowość odpowiedzi oraz poprawność gramatyczna i bogactwo językowe.
 4. Konkurs odbędzie się w CKZiUw Oławie w drugim tygodniu stycznia 2018 r.
 5. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.
 6. Wszelkie pytania prosimy kierować do organizatorek konkursu: p. Moniki Zaklukiewicz i p. Anny Dylewskiej.
 7. Organizatorki zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.

Regulamin opracowały organizatorki konkursu :

Monika Zaklukiewicz

Anna Dylewska

Biuletyn Informacji Publicznej