13/10/2014

Przygotowanie do projektu

Od 1 sierpnia ruszyła realizacja projektu w ramach programu „ ERASMUS+”, który zarządzany jest przez Narodową Agencję Programu „ERASMUS +” – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Tytuł projektu: „Absolwenci- Pierwsze kroki na europejskim rynku pracy”.

24 absolwentów naszych techników wyjechało na 10 -tygodniowe staże do Holandii, wyjazd   pierwszej grupy  zaplanowano na 13.09.2014r a rozpoczęcie  stażu na dzień 15.09.2014r , staże zakończa się do 21.11.2014r.

Cele projektu

Celem projektu jest zapewnienie uczniom bezpośrednio po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów zawodowych zdobycia praktyki zawodowej poprzez staż zawodowy w przedsiębiorstwach holenderskich. Zapewnienie podniesienia kwalifikacji zawodowych i zdobycie doświadczenia zawodowego w otwartym międzynarodowym środowisku społeczno-gospodarczym. Dzięki programowi „Erasmus+ „ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe.

Realizacja

Realizacja staży będzie się odbywać w wybranych przedsiębiorstwach holenderskich w regionie Limburgii, w branży: przemysł maszynowy i metalurgiczny, ekologiczna produkcja żywności i przetwórstwo.

Integralną częścią staży są przygotowania uczestników w postaci zajęć językowych (język niderlandzki) oraz kulturowo-pedagogicznych. W projekcie zaplanowano przygotowanie uczestników pod względem pedagogicznym, kulturowym oraz BHP i P.poż . W sumie  każdy uczestnik będzie uczestniczył w 120 godzinnym szkoleniu/przygotowaniu.

Projekt jest realizowany dzięki staraniom ZSP Nr 1 i współpracy z doświadczonymi partnerami w dziedzinie edukacji zawodowej i szkoleń tj: Stowarzyszeniem Euro-Partner i Firmą Contec Holding B.V z Holandii.

NR:2014-1-PL01-Ka102-001113 .

„Absolwenci-Pierwsze kroki na europejskim rynku pracy”

Po zakwalifikowaniu się uczestników do wyjazdu na staż 24 osoby odbyły szkolenia w Polsce przed wyjazdem do Holandii. Szkolenie pedagogiczne + BHP, szkolenie językowe – język niderlandzki , szkolenie kulturowe .

 

Szkolenie Pedagogiczne + BHP Szkolenie Językowe-Język niderlandzki Szkolenie Kulturowe
SIERPIEŃ18,19,20,21,22,

 

SIERPIEŃ25,26,27,28,29

 

SIERPIEŃ30,31

 

Szkolenia przeprowadzali doświadczeni trenerzy i szkoleniowcy ze Stowarzyszenia „Euro-Partner”, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie z poprzednio realizowanych szkoleń z programu Leonardo da Vinci.

Szkolenie pedagogiczne + BHP  prowadzili:

  1. Pani Ewelina Brodala- mgr resocjalizacji ,europejski doradzca zawodowy.
  2. Pan Zdzisław Kalota – inż.,mgr :Zdzisław Kalota, pedagog, wieloletni nauczyciel praktycznej nauki zawodu.
  3. Szkolenie kulturowe Maja Cabański- trener i szkoleniowiec z firmy holenderskiej Contec Holding B.V
  4. Szkolenie językowe- język niderlandzki  Pani Niki  Hoeijmakers z Holandii.

 

1 (800x601)

Szkolenia pedagogiczne + BHP

 

2 (800x601)

 

 

3 (800x601)

Szkolenie językowe- język niderlandzki

 

4 (800x601)

 

 

5 (800x601)

Szkolenie kulturowe

Biuletyn Informacji Publicznej